Алмас


Blogmn.net блогт өнгө ялган програмын код оруулах туршилт.
 
var my_str=window.prompt("Enter your name");
var i=my_str.length;
i=i-1;
for (var x = i; x >=0; x--)
{
  document.write(my_str.charAt(x));
}
Та өөрөө ийм боломжтой блог сайт, вэб сайт төлбөргүй нээж ашиглах боломжтой.